Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

Nowości w 38. Festiwalu New in 38. Festival Новое в 38. Фестиваль

Festiwalowa karuzela nie przestaje się kręcić: jeszcze nie opadły emocje po 37. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca, a już publikujemy regulamin przyszłorocznego, 38. Festiwalu (7-11 czerwca 2017 r.).

 W regulaminie 38. Festiwalu jest kilka nowych zapisów. Na początek proponujemy jego solidne przeczytanie. A po przeczytaniu już będziecie wiedzieli, że między innymi:
- 38. Festiwal odbędzie się w dniach 7-11 czerwca 2017 r.
- każdy uczestnik (wokaliści i zespoły taneczne) musi zgłosić udział w Festiwalu wypełniając kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie www.festiwaldzieciecy.pl (w zakładce: ZGŁOSZENIA)
- wokaliści muszą przesłać do 30 stycznia 2017 r. nagrań muzyki i piosenek wykorzystując stronę www.festiwaldzieciecy.pl (zakładka: REJESTRACJA)
- kwalifikacje wokalistów odbędą się „na żywo” w Koninie 3-5 marca 2017 r.
- kwalifikacje zespołów tanecznych (na podstawie zapisanych na płytach dvd układów tanecznych) zaplanowano na kwiecień;
- zespół taneczny chcący wziąć udział w kwalifikacjach musi przesłać do organizatora, do 27 marca 2017 r., zgłoszenie drogą elektroniczną zaś pocztą nagranie programu tanecznego zarejestrowanego w formacie DVD lub mp4, z niezbędnymi opisami
- zespół taneczny musi liczyć minimum 8 osób
- w podkładach muzycznych wokalistów powyżej 9 lat startujących w marcowych kwalifikacjach nie mogą być zarejestrowane chórki (tylko czysty akompaniament muzyczny)
- w czasie Festiwalu (7-11 czerwca 2017 r.) wokaliści w kategoriach przewidzianych do występów z orkiestrą będą mogli występować tylko z orkiestrą.

W regulaminie znalazł się też zapis dotyczący treści piosenek: „teksty piosenek wykorzystanych w Festiwalu Piosenki i teksty utworów wykorzystanych jako podkład muzyczny do choreografii w Festiwalu Zespołów Tanecznych nie mogą zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące lub niosące treści rasistowskie”.

I jeszcze jedna ważna rzecz – prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy i sposoby przesyłania zgłoszeń i materiałów festiwalowych. Ich przestrzeganie zdecydowanie ułatwi przygotowanie się młodych artystów, zaś organizatorowi da szansę na maksymalnie sprawne i przyjazne artystom zorganizowanie kwalifikacji i Festiwalu.

Mamy nadzieję, że już za 8. miesięcy (tylko 8. miesięcy) spotkamy się z wieloma dotychczasowymi uczestnikami naszego (Waszego!) Festiwalu w Koninie; cieszyć się będziemy także z poznania nowych małych artystów. Każdy z Was ma niepowtarzalny talent. Warto go szlifować, warto pokazać na przykład na 38. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Do zobaczenia!


The regulations for the 38. Festival are ready

The Festival’s carousel does not stop its ride: although the emotions after the 37. International Children’s Song and Dance Festival have not subsided yet, we are already sharing with you the regulations of the next Festival (7-11 June 2017).
There is some news in the regulations of the 38. Festival. To begin with, we suggest its in-depth reading. After doing so, you will know, among others:

- 38. Festival will take place 7-11 June 2017
- each performer (vocalists and dance groups) is obliged to declare their participation in the Festival by submitting a form available at www.festiwaldzieciecy.pl (in the bookmark: APPLICATIONS)
- vocalists are requested to send by 30 January 2017 recorded music and songs at
www.festiwaldzieciecy.pl (bookmark: REGISTRATION)
- qualifications of vocalists will take place ‘live’ 3-5 March 2017 in Konin
- qualifications of dance groups (based on dance routines recorded on dvd) are planned to be held in April;
- a dance group willing to attend the Festival must provide by 27 March 2017 to the Office of the Festival’s Organiser: 1.the submission form electronically and 2. via traditional post a recording of the dance programme on a DVD or mp4, including required descriptions
- the number of performers in a dance group must be 8 at minimum
- in vocal categories over 9 years old, only incidental music without choir is accepted
- during the Festival (7-11 June 2017) the singing performers in the categories which are foreseen with the orchestra will be allowed to perform only with the orchestra.

In the regulations you will also find the news on the lyrics: ‘The lyrics of the songs used in the Song Festival and the lyrics of the incidental music used for choreography in the Dance Festival must not contain vocabulary commonly considered vulgar, offensive, discriminating or racist.’
And one more important issue – please pay particular attention to the deadlines and ways of sending submission forms and materials.If you follow the regulations it will make it easier for young artists to prepare themselves and for the organizer to arrange the qualifications and the Festival capably and as pro-participant friendly as possible.
We hope to see lots of previous participants of our (yours!) Festival in 8 months (only 8 months) in Konin; we will also enjoy meeting new young artists. Each one of you has a unique talent. It is worth polishing and presenting at 38. International Children’s Song and Dance Festival in Konin. See you there!

Новое в 38. Фестиваль

Фестивальная карусель не перестает крутиться: еще не утихли эмоции после 37-го Международного Детского Фестиваля Песни и Танца, а мы уже публикуем правила следующего, 38-го Фестиваля (7-11 июня 2017 года).

В правилах 38-го Фестиваля есть несколько новых записей. Для начала мы вам предлагаем внимательно его прочесть. После этого вы уже будете знать, что:

- 38-й Фестиваль будет происходить 7-11 июня 2017 г.;
- каждый участник (вокалисты и танцевальные ансамбли) должен заполнить регистрационную карту участия в Фестивале (найти ее можно на сайте www.festiwaldzieciecy.pl в закладке: ZGŁOSZENIA);
- вокалисты должны представить до 30 января 2017 г. записи музыки и песен с помощью сайта www.festiwaldzieciecy.pl (в закладке:REJESTRACJA);
- «живой» отбор участников произойдет в Конине 3-5 марта 2017 г.
- отбор танцевальных коллективов (на основе записанных на дисках DVD танцевальных номеров) запланирован на апрель;
- танцевальный коллектив, желающий принять участие в отборочном туре, должен отправить организатору до 27 марта 2017 г., электронную заявку и по почте запись программы танцевального номера в формате DVD или mp4, с необходимыми описаниями;
- танцевальный коллектив должен состоять минимум из 8 человек;
- в музыкальном сопровождении певцов старше 9 лет, участвующих в мартовском отборе, не может быть записан бэк-вокал (только чистое музыкальное сопровождение);
- во время Фестиваля (7-11 июня 2017 года.) вокалисты в номинациях, предусмотренных для выступления с оркестром, смогут выступать только с оркестром.

Правила также регулируют содержание песен: «тексты песен, используемых в Фестивале Песни, и тексты песен, использованных в качестве фоновой музыки для хореографии в Фестивале Танцевальных Коллективов, не могут содержать вульгарных, оскорбительных, дискриминационных или расистских слов».

И еще одна важная вещь – пожалуйста, обратите особое внимание на сроки и способы подачи заявок и материалов фестиваля. Их соблюдение очень облегчит подготовку молодых артистов, а организатору позволит организовать отбор максимально эффективно и дружественно к артистам.

Мы надеемся, что уже через восемь месяцев (только восемь месяцев) мы встретимся со многими прежними участниками нашего (вашего!) Фестиваля в Конине; мы также с нетерпением ожидаем знакомства с новыми маленькими артистами. Каждый из вас имеет уникальный талант. Стоит его шлифовать, стоит показать, например, на 38-ом Международном Детском Фестивале Песни и Танца в Конине. До встречи!