Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
ZOBACZ OPCJE DOSTĘPNOŚCI

Warsztaty wokalne - zaproszenie na wrzesień

 

Na warsztaty wokalne ,,Marzenia usłane dźwiękami” zapraszamy we wrześniu wokalistów i instruktorów. Warsztaty odbędą się od 8 do 10 września, a poprowadzą je  wybitni wokaliści, wykładowcy akademiccy, pedagodzy, jurorzy MDzFPiT w Koninie. Zapisy przyjmuje biuro Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Zgłoszenia należy nadesłać, do 6 sierpnia 2023 r., na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Warsztaty wokalne są propozycją dla uczestników Festiwalu (młodych wokalistek, wokalistów oraz instruktorów śpiewu). Uczestnicy warsztatów podczas zajęć grupowych, poznają tajniki śpiewu solowego i  zespołowego. W programie znajdą się ćwiczenia wokalne z podstaw emisji głosu: nauka prawidłowego oddechu, impostacji głosu, dykcji  i  artykulacji. Program warsztatów obejmie również pracę nad interpretacją tekstów piosenek, ekspresją i emocjonalnością wokalną oraz sztuką śpiewu wielogłosowego. Program zajęć opiera się na analizach utworów muzyki rozrywkowej w różnych stylistykach i gatunkach, z uwzględnieniem predyspozycji, wieku i preferencji muzycznych uczestników. Zwieńczeniem warsztatów są prezentacje wokalne uczestników warsztatów (z wykorzystaniem profesjonalnego nagłośnienia), pod czujnym okiem trenerów wokalnych.

 

Koszt trzydniowych warsztatów to 1500 zł od osoby. Opłata dla opiekuna nie biorącego udziału w warsztatach – 1200 zł. Warsztaty odbędą się w ośrodku Sadova Park w Ślesinie.

Istnieje możliwość przyjazdu dzień wcześniej za dodatkową opłatą 80 zł za nocleg.

Prowadzenie:

Anna Kamalska – trema sceniczna / kreatywność wokalna / warsztaty dla instruktorów śpiewu / interpretacja piosenki

Sandra Jakubowiak – trema sceniczna / kreatywność wokalna / rytm w muzyce / ekspresja wokalna

Kinga Rutkowska – emisja głosu / dykcja w śpiewie

Katarzyna Kamińska - joga

 

Program:

o   Podstawowe zasady emisji głosu

o   Nauka śpiewu solo i w zespole

o   Dykcja i artykulacja

o   Interpretacja piosenki

o   Dobór repertuaru

o   Ekspresja wokalna

o   Trema sceniczna

o   Kreatywność i osobowość sceniczna

o   Propedeutyka zachowań na scenie

 

Treści nauczania
1. Teoria muzyki -znajomość podstawowych pojęć i terminów z zakresu muzyki, i śpiewu (wprowadzenie)

2. Ćwiczenia- emisyjne,  dykcyjne i artykulacyjne ( zakres podstawowy i średniozaawansowany)

3. Wspólny wybór repertuaru- dostosowany do umiejętności wokalnych i osobowościowych.

4. Analizy i interpretacje tekstów wybranych piosenek znanych autorów.
5. Zapoznanie z utworami w różnych gatunkach i stylach muzycznych –   pop, rock, jazz ,soul, musical, poezja śpiewana itd.
6. Szukanie inspiracji artystycznej w pracy twórczej nad utworem.

7. Uwrażliwianie  na słowo – jego znaczenie, brzmienie, wymowę.
8. Łączenie śpiewu solowego z towarzyszeniem chórku.
9. Nauka wyrażania emocji w śpiewie w połączeniu z ekspresją wokalną.
10. Udział w festiwalach i konkursach.

 

Uczestnik pozna:
•podstawowe zasady muzyki

• metody kształcenia słuchu muzycznego

•budowę aparatu głosowego i właściwy sposób posługiwania się głosem,
• sposoby chroniące głos przed uszkodzeniem z elementami higieny głosu.
 podstawowe zasady emisji głosu w tym– ćwiczenia : oddechowe, relaksacyjne, na bliską pozycję głosu, rezonans, wyrównanie brzmienia samogłosek, rejestr piersiowy i głowowy.
• umiejętność  pracy z mikrofonem,
• sposoby radzenia sobie z tremą sceniczną.
• środki wokalne pozwalające odpowiednio wykonać utwór i ciekawie go zinterpretować,
• wzorce wykonawcze ze świata muzyki rozrywkowej polskiej i zagranicznej.
• metody motywacyjne niezbędne do pracy nad własnym głosem.

• sposoby umożliwiające posługiwanie się  głosem tak, by wyeksponowanie indywidualnych walorów głosowych: barwy, skali, charakterystyki brzmienia, odbywało się w sposób jak najbardziej naturalny.


Zasady muzyki
- rytm – definicja rytmu, rodzaje
- metrum – definicja metrum, metronom
- tempo i jego rodzaje
- dynamika – znaki i określenia dynamiczne
- melodia – typy melodii
- artykulacja- definicje i rodzaje

- skala i rodzaje głosu 

 

Teoria śpiewu
• budowa aparatu głosowego, powstawanie głosu, dźwięk jako zjawisko akustyczne
 podstawy emisji głosu z uwzględnieniem następujących problemów:
- podparcie oddechowe: prawidłowa postawa, rozluźnienie ciała i aparatu głosowego, w tym rodzaje ćwiczeń nieinwazyjnych. Faza wdechu i wydechu w śpiewie. „Nosowanie” wynikające ze złej emisji głosu lub jej braku.
- rodzaje i skale głosów żeńskich i męskich.

- właściwa wymowa samogłosek i spółgłosek, transakcentacje i „zbitki” tekstowe.
- wyrównanie brzmienia rejestru głowowego i piersiowego. Podstawy rejestru mieszanego. Problemy z mutacją.
- artykulacja muzyczno – wokalna: legato , staccato, portato i glissando.
• higiena głosu:
- prawidłowa emisja głosu
- właściwa opieka  lekarza laryngologa i foniatry w przypadku dysfunkcji głosowych.
- stwarzanie odpowiednich warunków do śpiewania (wietrzenie pomieszczeń, odpowiednia temperatura i wilgotność)  i poczucie komfortu.
-  zwalnianie ze śpiewania osób przeziębionych lub zmęczonych.
- przypominanie uczniom o konsekwencjach wynikających z nadwyrężania głosu( np. podczas głośnych rozmów, śpiewania podczas marszu na silnym wietrze).
- stosowanie przerwy w śpiewaniu u chłopców podczas właściwej mutacji i ograniczanie śpiewu podczas jej trwania.


Śpiew
Zanim uczeń rozpocznie naukę śpiewu, instruktor powinien dokonać analizy jego głosu i  określić jego skalę oraz rodzaj. Powinien również  poznać poziom  umiejętności, a także istniejące ewentualne dysfunkcje głosowe młodego wokalisty.

Ćwiczenia emisyjne:
• uwzględniające prawidłową postawę podczas śpiewania, w tym ćwiczenia rozluźniające, oddechowe, poprawiające motorykę i pracę mięśnia przepony,  mięśni brzucha i mięśni twarzy.
• oddechowe – prowadzące do ustawienia prawidłowego podparcia oddechowego:
- wdech – zatrzymanie oddechu
- wydech – na spółgłoskach regulujących wydech: „s”, „sz”, „f”
- uaktywniające przeponę
- uelastyczniających przeponę
• artykulacyjne – usprawniające pracę narządów artykulacyjnych: ruchomość dolnej szczęki, aktywność warg i języka, podniebienia miękkiego.
• z zakresu prawidłowego posługiwania się rejestrami wokalnymi – ułatwiające zrozumienie istnienia dwóch rejestrów: piersiowego i głowowego z umiejętnością ich  łączenia- rejestr mieszany
• na bliską pozycję głosu z uwzględnieniem poznania trzech rodzajów nastawienia głosowego: miękkiego, twardego i chuchającego.


Śpiewanie piosenek
W kształceniu wokalno – muzycznym młodego wokalisty instruktor powinien uwzględnić:
- ustawie  głosu tak, aby brzmiał  on naturalnie, nie był wymuszony, nie prowadził do „zacisku” i dyskomfortu młodego wokalisty i był   przede wszystkim   prowadzony zgodnie z zasadami prawidłowej emisji głosu.
- śpiewanie indywidualną  i niepowtarzalną dla każdego młodego wokalisty barwą głosu,
- pracę nad kształtowaniem myśli muzycznych, frazowaniem, operowaniem dynamiką, wyczuciem zmian agogicznych.
- zaangażowanie emocjonalne w śpiewie będące wyrazem osobistych uczuć oraz potrzebą wypowiedzi, stanowiącej podstawę indywidualizmu artystycznego każdego wykonawcy.

- estetykę wykonawczą ,  uwydatnienie tych elementów wokalnych młodego wokalisty, które nie zdradzają  jego braków emisyjnych czy interpretacyjnych   i tym samym przekładają się  na wysoką  jakość prezentacji wokalnej.

Sposoby uczenia piosenek:
a) ze słuchu – kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
b) z nut – rozwijanie umiejętności czytania nut, rozwijanie sprawności analitycznych pozwalających na określanie interwałów, śpiewanie z taktowaniem.

Praca z mikrofonem jest niezbędną metodą w kształceniu solistów z zakresu muzyki rozrywkowej, prezentujących się na koncertach i konkursach wokalnych. Właściwie nabyta  umiejętność   posługiwania się mikrofonem pozwala na wydobycie subtelności podczas interpretacji utworów  i  całej charakterystyki barwy głosu wokalisty. 
Eksponuje również  ewentualne błędy  oraz ułatwia uzyskanie wyrazistości i czytelności odcieni dynamicznych.


Analiza muzyki i tekstu utworu wokalnego
• analiza obrazu muzycznego w utworze wokalnym – rodzaju melodii
i przebiegów rytmicznych, dynamiki i artykulacji, określenie tempa, rytmu i tonacji utworu.
• analiza tekstu piosenki – czasookres powstania, rodzaje zawartych w tekście relacji, własne doświadczenia, wspomnienia i siła wyobraźni.
• analiza muzyki i tekstu w kontekście stworzenia kreacji wokalnej.
• zwrócenie uwagi na zgodność akcentu słownego z akcentem muzycznym.


 

 Program Warsztatów 2023

 

Piątek  8 września

godz. 9.30- 10.30  grupa I, TREMA SCENICZNA                    

prowadzenie Ania i Sandra

godz. 10.45- 11.45 grupa II, TREMA SCENICZNA                   

prowadzenie Ania i Sandra

godz. 12.00- 13.00 grupa III, TREMA SCENICZNA                  

prowadzenie Ania i Sandra

godz. 13.00 – 14.00   OBIAD

godz. 14.30- 15.30 grupa I, KREATYWNOŚĆ WOKALNA       

prowadzenie Ania i Sandra

godz. 15.45- 16.45 grupa II, KREATYWNOŚĆ WOKALNA      

prowadzenie Ania i Sandra

godz. 17.00- 18.00 grupa III, KREATYWNOŚĆ WOKALNA       

prowadzenie Ania i Sandra

godz. 18.00- 19.00   KOLACJA

godz. 19.30- 20.30   Koncert na DVD uczniowie

godz. 19.30 -20.30  WARSZTAT DLA INSTRUKTORÓW ŚPIEWU

prowadzenie Ania

 

 

Sobota 9 września

godz.9.30-10.30 grupa I, INTERPRETACJA PIOSENKI    

prowadzenie Ania

godz. 9.30- 10.30 grupa II, RYTM W MUZYCE               

prowadzenie Sandra

godz. 9.30- 10.30 grupa III, EMISJA GŁOSU                  

prowadzenie Kinga

godz. 10.45- 11.45 grupa III, RYTM W MUZYCE          

prowadzenie Sandra

godz. 10.45- 11.45 grupa II, INTERPRETACJA PIOSENKI   

prowadzenie Ania

godz. 10.45- 11.45 grupa I, EMISJA GŁOSU                    

prowadzenie Kinga

godz. 12.00- 13.00 grupa I, RYTM W MUZYCE             

prowadzenie Sandra

godz. 12.00- 13.00 grupa II, EMISJA GŁOSU                  

prowadzenie Kinga

godz. 12.00- 13.00 grupa III, INTERPRETACJA PIOSENKI 

prowadzenie Ania

godz. 13.00- 14.00  OBIAD

godz. 14.30- 15.30 grupa I, EKSPRESJA WOKLANA     

prowadzenie Ania i Sandra

godz. 14.30- 15.30 grupa II, DYKCJA W ŚPIEWIE           

prowadzenie Kinga

godz.15.45- 16.45 grupa III, EKSPRESJA WOKLANA               

prowadzenie Ania i Sandra

godz.15.45- 16.45 grupa I, DYKCJA W ŚPIEWIE             

prowadzenie Kinga

godz. 17.00- 18.00 grupa II, EKSPRESJA WOKALNA       

prowadzenie Ania i Sandra

godz. 17.00- 18.00 grupa III, DYKCJA W ŚPIEWIE         

prowadzenie Kinga

godz. 18.00- 19.00   KOLACJA

godz. 19.30- 21.00   KARAOKE z TRENERAMI

 

Niedziela 10.09.2023

godz. 9.30-10.30 grupa I, JOGA                     

prowadzenie Kasia

godz. 9.30- 10.30 grupa II, EMISJA GŁOSU  

prowadzenie Ania i  Kinga

godz. 10.45- 11.45 grupa III, JOGA                 

prowadzenie- Kasia

godz. 10.45- 11.45 grupa I, EMISJA GŁOSU   

prowadzenie Ania i Kinga

godz. 12.00- 13.00 grupa II, JOGA                  

prowadzenie Kasia

godz. 12.00- 13.00 grupa III, EMISJA GŁOSU

prowadzenie Ania i Kinga

godz. 13.00  ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

godz. 13.15 OBIAD

 

Do zobaczenia.

 

 

 

serv kdkkonin